1858238

tänk tänk tänk
tankar tankar tankar och myror myror i mitt huvud
de dansar och bökar
om vartannat
i någon slags frustrerad väntan på
det vanliga men ändå
tänk om själva meningen bara är
att räta sitt enkla barr åt rätt håll i stacken
att förändra det skeva man har fått
och göra det bästa möjliga av detta
att förvalta sitt personliga ansvar
utefter de förutsättningar man har
och som finns om man vill och förmår se dem
att bidra i det lilla
till ett välfungerande större sammanhang
stacken
helheten
då har jag ju gjort mitt
grovjobbet iallafall
det tillsynes lilla men det största i mitt liv
en skön tanke
för redan tänkta trötta tankar
tankade på övertid
en skön känsla
som får myrorna att sluta sitt bökande
så skönt
att sinnena nu kan dansa
lättade ut i en efterlängtad vilovals