Att tala är bara ett överflödigt sätt att uttrycka självklarheter som oftast feltolkas till onödiga oklarheter.
– Liza Schizoo